Pakalpojumi

Inovācijas, Mācību centrs

Mēs izstrādājam tehnoloģiskos ciklus reklāmas, dizaina, industrijas produkcijas ražošanai.

Aicinām Jūs iepazīties ar mūsu projektiem klientu apmācībā mūsu mācību centrā – Printstation.lv

Šis projekts nodrošina 100% apmācības servisu mūsu tehnoloģiju attīstībā.